Tietoa meistä

ylläpitäen ja kehittäen suomalaisten ja sveitsiläisten välisiä ystävyyssuhteita

Tarkoituksenamme on tehdä Suomessa tunnetuksi sveitsiläistä yhteiskuntaa, luontoa, historiaa sekä kulttuuri- ja talouselämää; ylläpitää ja kehittää hyviä suhteita järjestämällä erityyppisiä esitelmä- ja infotilaisuuksia, kulttuuritapahtumia, retkiä ja illanviettoja.

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Yhdeksän paikallisosastoa vastaa koko Suomen kattavasta toiminnasta. Jäsen kuuluu kotikuntansa mukaiseen paikallisosastoon, mutta osallistuminen muiden paikallisosastojen toimintaan vaikka lomamatkan aikana on suositeltavaa.

Toimintamuotoja

Yhdistyksen toimintaan kuuluvat julkiset tilaisuudet, kuten esitelmä- ja elokuvaillat, matkailutilaisuudet, konsertit ja näyttelyt sekä ohjelmalliset illanvietot ja retket. 75-vuotisen toimintansa aikana yhdistys on vastaanottanut korkeatasoisia ja arvovaltaisia sveitsiläisiä tutkijoita, asiantuntijoita ja taiteilijoita, jotka ovat tehneet maansa yhteiskuntaelämän ja kulttuurin eri aloja tunnetuksi suomalaiselle yleisölle. Usein nämä tilaisuudet on järjestetty yhteistoiminnassa Sveitsin suurlähetystön kanssa.

Sveitsin kansallispäivän (1.8.) tilaisuudet sekä raclette, fondue ja sveitsiläisen ruoan illat ovat perusohjelmaa kaikissa paikalliosastoissa. Jäsenille lähetetään vuosittain kaksi jäsenkirjettä ja saksan- sekä osittain suomenkielinen “Finnland Magazin” -lehti.

Kauttamme suomalaiset voivat hakea apurahoja Sveitsissä tapahtuvaan toimintaan, esim. opiskeluun, projektiin tai tiettyyn aiheeseen perehtymiseen. Lisäksi myönnämme apurahoja sveitsiläisille Mannerheim-upseeristipendiaateille.

Teemme yhteistyötä useiden Sveitsi-aihetta lähellä olevien yhdistysten ja muiden toimijoiden kesken mahdollistaen laajemman toiminnan.

Yhdistyksen historiaa ja tavoitteita

Yhdistyksemme perustettiin 8. huhtikuuta 1948. Majuri Arnold Rosenqvist oli kuulllut Sveitsiin perustetusta ystävyysseurasta - Sveitsin Suomen Ystävien yhdistyksestä (Schweizerische Vereinigung der Freunde Finnlands) - ja päätti tämän innostamana asiakseen perustaa sille sisaryhdistyksen Suomeen.  Yhdistyksen nimeksi valittiin Sveitsin Ystävät Suomessa (SYS).

Sääntöihin kirjattiin seuraavat tavoitteet:

  • Tehdä Suomessa tunnetuksi Sveitsin nykyisen yhteiskuntaelämän eri aloilla vallitsevia oloja, luontoa ja historiaa ja kulttuurielämän saavutuksia sekä kaikin puolin kehittää ja edistää Suomen ja Sveitsin välisiä hyviä suhteita.
  • Yhdistys pyrkii resurssiensa puitteissa edistämään kulttuurivaihtoa Sveitsin suurlähetystön ja Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Yhdistyksen alkuvaiheessa toiminnassa oli vahvasti edustettuna kolme ryhmää, urheiluvaikuttajat, upseerit ja akateemikot. Urheiluvaikuttajista voidaan mainita esimerkiksi Suomen Olympiakomiteassa vaikuttineet jäsenet Erik von Frenckell, pääkonsuli Arvo Himberg ja Rosenqvist. Sotilastaustaa omaavista jäsenistä mainittakoon muun muassa eversti Victor Favre, yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja eversti Viljo Turunen ja Rosenqvist. Lisäksi kolmas merkittävä ryhmä olivat akateemikot, tunnetuimpana Nobel-voittaja A. I. Virtanen. Lisäksi mukana oli paljon muita ihmisiä, joilla monilla oli jokin yhteys Sveitsiin.

75-vuotisen toimintansa aikana olemme vastaanottaneet korkeatasoisia ja arvovaltaisia sveitsiläisiä tutkijoita, asiantuntijoita ja taiteilijoita, jotka ovat tehneet maansa yhteiskuntaelämän ja kulttuurin eri aloja tunnetuksi suomalaiselle yleisölle. Usein nämä tilaisuudet on järjestetty yhteistoiminnassa Sveitsin suurlähetystön kanssa. 

Yhdistyksen toiminnalle on antanut painoarvoa se seikka, ettei maidemme välille ole - Sveitsin valtiomuodosta johtuen - solmittu kulttuurisopimusta. Yhdistys pyrkii resurssiensa puitteissa edistämään kulttuurivaihtoa Sveitsin suurlähetystön ja Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.