Tietoa meistä

Yhdistyksen historiaa

Yhdistyksemme perustettiin 8. huhtikuuta 1948. Arnold Rosenqvist kuuli Sveitsiin perustetusta ystävyysseurasta Sveitsin Suomen Ystävien yhdistyksestä (Schweizerische Vereinigung der Freunde Finnlands) ja päätti tämän innostamana asiakseen perustaa sille sisaryhdistyksen Suomeen. Yhdistyksen nimeksi valittiin Sveitsin Ystävät Suomessa (SYS).

Sääntöihin kirjattiin seuraavat tavoitteet:

Tehdä Suomessa tunnetuksi Sveitsin nykyisen yhteiskuntaelämän eri aloilla vallitsevia oloja, luontoa ja historiaa ja kulttuurielämän saavutuksia sekä kaikin puolin kehittää ja edistää Suomen ja Sveitsin välisiä hyviä suhteita.

Yhdistyksen alkuvaiheessa toiminnassa oli vahvasti edustettuna kolme ryhmää. Ensimmäisenä ryhmänä oli urheiluvaikuttajat, esimerkiksi Suomen Olympiakomiteassa vaikuttivat jäsenistä von Frenckell, pääkonsuli Arvo Himberg ja Rosenqvist. Toisena merkittävänä ryhmänä olivat sotilastaustaa omaavat jäsenet esimerkkeinä eversti Victor Favrella, pitkäaikaisella puheenjohtajalla eversti Viljo Turusella sekä Rosenqvistilla. Lisäksi kolmas merkittävä ryhmä oli akateemikot tunnetuimpana Nobel-voittaja A. I. Virtanen. Lisäksi mukana oli paljon muita ihmisiä, joilla monilla oli jokin yhteys Sveitsiin.

75 vuotisen toimintansa aikana yhdistys on vastaanottanut korkeatasoisia ja arvovaltaisia sveitsiläisiä tutkijoita, asiantuntijoita ja taiteilijoita, jotka ovat tehneet maansa yhteiskuntaelämän ja kulttuurin eri aloja tunnetuksi suomalaiselle yleisölle. Usein nämä tilaisuudet on järjestetty yhteistoiminnassa Sveitsin suurlähetystön kanssa. 

Yhdistyksen toiminnalle on antanut painoarvoa se seikka, ettei maidemme välille ole - Sveitsin valtiomuodosta johtuen - solmittu kulttuurisopimusta. Yhdistys pyrkii resurssiensa puitteissa edistämään kulttuurivaihtoa Sveitsin suurlähetystön ja Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.


Yhdistyksen toiminta nykyään

Tarkoitus ja organisaatio

Tarkoituksenamme on tehdä Suomessa tunnetuksi sveitsiläistä yhteiskuntaa, luontoa, historiaa sekä kulttuuri- ja talouselämää; ylläpitää ja kehittää hyviä suhteita järjestämällä erityyppisiä esitelmä- ja infotilaisuuksia, kulttuuritapahtumia, retkiä ja illanviettoja.

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Yhdistyksen perustamisesta lähtien oli tavoitteena kattaa koko Suomi ja tänä päivänä yhdeksän paikallisosastoa vastaa koko Suomen kattavasta toiminnasta. Jäsen kuuluu kotikuntansa mukaiseen paikallisosastoon, mutta osallistuminen muiden paikallisosastojen toimintaan vaikka lomamatkan aikana on suositeltavaa. 

Tapahtumat ja muu toiminta

Yhdistyksen toimintaan kuuluvat julkiset tilaisuudet, kuten esitelmä- ja elokuvaillat, matkailutilaisuudet, konsertit ja näyttelyt sekä ohjelmalliset illanvietot ja retket. Sveitsin kansallispäivän (1.8.) tilaisuudet sekä raclette, fondue ja sveitsiläisen ruoan illat ovat perusohjelmaa kaikissa paikalliosastoissa.

Meidän kauttamme suomalaiset voivat hakea apurahoja Sveitsissä tapahtuvaan toimintaan, esim. opiskeluun, projektiin tai tiettyyn aiheeseen perehtymiseen. Lisäksi myönnämme apurahoja Sveitsiläisille sekä Puolustusvoimien nimeämille Mannerheim-stipendiaateille.

Jäsenille lähetetään vuosittain kaksi jäsenkirjettä ja saksan- sekä osittain suomenkielinen “Finnland Magazin” -jäsenlehti.

Lisäksi teemme yhteistyötä useiden Sveitsi-aihetta lähellä olevien yhdistysten ja muiden toimijoiden kesken mahdollistaen laajemman toiminnan.