Apurahat

Stipendejä jäsenillemme Sveitsiin ja sveitsiläisille Suomeen

Historia

Stipenditoiminnan alku on vuodessa 1948. Sveitsiläiset halusivat tukea sota-ajasta toipuvaa Suomea. ja mahdollistaa opiskelun Svetitsissä. Sisaryhdistyksemme SVFF perusti ”Schweizerische Stiftung für Stipendien an Förderer und Bewahrer finnischer Kultur”-säätiön tähän tarkoitukseen.

Vuonna 1949 apurahojen myöntäminen aloitettiin Puolustusvoimien Pääesikunnan nimeämille suomalaisille Mannerheim-upseeristipendiaateille. Vastaavasti SYS:n silloinen stipendirahasto aloitti stipendien myöntämisen vaihtoon osallistuville sveitsiläisille upseereille vuonna 1970. Tämä upseereiden tutustuttaminen ystävämaahan jatkuu edelleen. Puolustusvoimat järjestää vuosittain yhdelle tai kahdelle sveitsiläiselle upseerille sotilaallisen ohjelman kuukaudeksi ja yhdistys on avustanut siviiliohjelman laatimisessa stipendien saajien toivomusten mukaan. Tällä hetkellä suomalaisia Mannerheim-upseeristipendiaatteja on jo 88.

Myönnämme apurahoja Sveitsin kansalaisille, joilla on tavoitteena tutustua maassamme Suomen kulttuuriin ja tehdä sitä Sveitsissä tunnetuksi kirjoituksin, esitelmin ym. vastaavin keinoin. Apurahoilla on tuettu myös musiikkiryhmien ja orkestereiden vierailuja sekä näyttelyiden järjestämistä.

Apurahoja jäsenillemme Sveitsissä tapahtuvaan opiskeluun, tiettyyn aiheeseen perehtymiseen tai projektiin

SVFF myöntää apurahoja suomalaisille SYS:n jäsenille Sveitsissä tapahtuvaa lyhytaikaista, kahdesta neljään viikon pituista projektia tai tutustumista varten, ei kuitenkaan kesä-elokuussa.  Etusija on hakijoilla, jotka eivät aiemmin ole olleet Sveitsissä apurahan turvin.

Valintakriteereitä

  1. Hakija on SYS:n jäsen
  2. Saksan, ranskan tai italian kielitaito vähintään B1-taso - kielialueesta riippuen
  3. Toivotaan ainakin kaksi suositusta em. kielillä
  4. Aiempi Sveitsi-tietous

Vuosiaikataulu

- 1.9.-15.10. hakuaika

- marraskuu: SYS:n hallitus käsittelee hakemukset, edellytysten täyttyessä puoltaa niitä javälittää ne SVFF:n stipendisäätiölle

- joulukuu: päätös apurahasta.

Apurahan saaja sitoutuu viestimään apuraha-ajastaan SYS:n sosiaalisen median sivuilla ja esittelemään stipendiaikaansa yhdistyksen tilaisuuksissa.

Hakeminen

Vuoden 2024 hakemukset lähettävä SYS ry:lle 15.10.2023 mennessä. Voit täyttää hakemuksen lomakkeella SVFF_Formular-2023 ja lähettää sen allekirjoitettuna sähköpostitse tai kirjeitse yhdistyksen toimistoon.

Tiedustelut ja hakemukset: stipendit(at)sveitsi.fi

Apurahoja sveitsiläisille

Sveitsiläiset SVFF:n jäsenet voivat hakea apurahoja Suomessa tapahtuvaan lyhytaikaiseen, kahdesta kolmeen viikkoa kestävään opiskeluun tai vastaavaan toimintaan. Yhdistyksen hallitus käsittelee hakemukset ja päättää myöntämisestä.