apurahat

Historia

Stipenditoiminnan alku on vuodessa 1948. Sveitsiläiset halusivat tukea sota-ajasta toipuvaa Suomea. ja mahdollistaa opiskelun Sveitsissä. Sisaryhdistyksemme SVFF perusti ”Schweizerische Stiftung für Stipendien an Förderer und Bewahrer finnischer Kultur”-säätiön tähän tarkoitukseen.

Apurahoja upseereille

Vuonna 1949 apurahojen myöntäminen aloitettiin Puolustusvoimien Pääesikunnan nimeämille suomalaisille Mannerheim-upseeristipendiaateille. Vastaavasti SYS:n silloinen stipendirahasto aloitti stipendien myöntämisen vaihtoon osallistuville sveitsiläisille upseereille vuonna 1970. Tämä upseereiden tutustuttaminen ystävämaahan jatkuu edelleen. Puolustusvoimat järjestää vuosittain yhdelle tai kahdelle sveitsiläiselle upseerille sotilaallisen ohjelman kuukaudeksi ja yhdistys on avustanut siviiliohjelman laatimisessa stipendien saajien toivomusten mukaan. Tällä hetkellä suomalaisia Mannerheim-upseeristipendiaatteja on jo 88.


Apurahoja jäsenillemme Sveitsissä tapahtuvaan opiskeluun, tiettyyn aiheeseen perehtymiseen tai projektiin

Jäsenemme voivat hakea apurahaa Sveitsissä tapahtuvaa lyhytaikaista, kahdesta neljään viikon pituista projektia tai tutustumista varten, ei kuitenkaan kesä-elokuussa.  Päätöksen apurahasta tekee Sveitsissä oleva sisaryhdistyksemme SVFF. Etusija on hakijoilla, jotka eivät aiemmin ole olleet Sveitsissä apurahan turvin.

Hakuaika on vuosittain 1.9.-15.10. Lue hakuohjeet.


Apurahoja sveitsiläisille

Myönnämme apurahoja Sveitsin kansalaisille, joilla on tavoitteena tutustua maassamme Suomen kulttuuriin ja tehdä sitä Sveitsissä tunnetuksi kirjoituksin, esitelmin ym. vastaavin keinoin. Apurahoilla on tuettu myös musiikkiryhmien ja orkestereiden vierailuja sekä näyttelyiden järjestämistä.

Sveitsiläiset SVFF:n jäsenet voivat hakea apurahoja Suomessa tapahtuvaan lyhytaikaiseen, kahdesta kolmeen viikkoa kestävään opiskeluun tai vastaavaan toimintaan. Yhdistyksen hallitus käsittelee hakemukset ja päättää myöntämisestä.