Apurahan hakuohjeet

Apurahoja jäsenillemme Sveitsissä tapahtuvaan opiskeluun, tiettyyn aiheeseen perehtymiseen tai projektiin

Jäsenemme voivat hakea apurahaa Sveitsissä tapahtuvaa lyhytaikaista, kahdesta neljään viikon pituista projektia tai tutustumista varten, ei kuitenkaan kesä-elokuussa.  Päätöksen apurahasta tekee Sveitsissä oleva sisaryhdistyksemme SVFF. Etusija on hakijoilla, jotka eivät aiemmin ole olleet Sveitsissä apurahan turvin.

Valintakriteereitä

  1. Hakija on yhdistyksemme (SYS:n) jäsen
  2. Saksan, ranskan tai italian kielitaito vähintään B1-taso - kielialueesta riippuen
  3. Toivotaan ainakin kaksi suositusta em. kielillä
  4. Aiempi Sveitsi-tietous

Vuosiaikataulu

- hakuaika 1.9.-15.10. 

- marraskuu: SYS:n hallitus käsittelee hakemukset, edellytysten täyttyessä puoltaa niitä ja välittää ne SVFF:n stipendisäätiölle

- joulukuu: päätös apurahasta.

Apurahan saaja sitoutuu viestimään apuraha-ajastaan SYS:n sosiaalisen median sivuilla ja esittelemään stipendiaikaansa yhdistyksen tilaisuuksissa.

Hakeminen

Vuoden 2024 hakemukset lähettävä SYS ry:lle 15.10.2023 mennessä. Voit täyttää hakemuslomakkeen  ja lähettää sen allekirjoitettuna sähköpostitse tai kirjeitse yhdistyksen toimistoon.

Hakemuslomake:

Tiedustelut ja hakemukset: apurahat@sveitsi.fi

Apurahoja sveitsiläisille

Sveitsiläiset SVFF:n jäsenet voivat hakea apurahoja Suomessa tapahtuvaan lyhytaikaiseen, kahdesta kolmeen viikkoa kestävään opiskeluun tai vastaavaan toimintaan. Yhdistyksen hallitus käsittelee hakemukset ja päättää myöntämisestä.